NOVÉ TLAČIVÁ

s centovým vyrovnaním:

  1. 21/5  - PRÍJMOVÝ POKLAD. DOKLAD - centové vyrovnanie
  2. 1021/5 - PRÍJMOVÝ POKLAD. DOKLAD - centové vyrovnanie (samoprepis)
  3. 1121/5 - PRÍJMOVÝ POKLAD. DOKLAD (2 x DPH) - centové vyrovnanie (samoprepis)
  4. 22/5 - VÝDAVKOVÝ POKLAD. DOKLAD - centové vyrovnanie
  5. 1022/5 - VÝDAVKOVÝ POKLAD. DOKLAD - centové vyrovnanie (samoprepis)
  6. 1122/5 - VÝDAVKOVÝ POKLAD. DOKLAD (2 x DPH) - centové vyrovnanie (samoprepis)
  7. 24/5 - PARAGÓN doklad o nákupe - centové vyrovnanie
  8. 1024/5 - PARAGÓN doklad o nákupe - centové vyrovnanie (samoprepis) 

______________________________________________________________________
 

V kapitole Poštový peňažný poukaz PPPU a PPPH nájdete cenníky poukážok s potlačou čiarového kódu. (Ceny sú bez DPH)


Dotlač do našich tlačív a poštových obálok

Ponúkame Vám možnosť dotlače do našich tlačív, vaše LOGO firmy, adresa, daňové, bankové, a iné údaje, nemusíte už ich vypisovať!!!

Stačí nás kontaktovať.


Ak máte záujem predávať naše výrobky, je potrebné nás kontaktovať


napr. emailom: tlaciva @ ekonspo.sk,

alebo telefonicky 041/7635035, 041/7645375, 041/7635300

mobil 0918 996 437


Obchodné podmienky

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru.

NOVÉ TLAČIVÁ