Predaj tlačív a kancelárskych potrieb bol ukončený

informácie ohľadne cmr tlačív

na tel. č. 093321381 Ing. Kramárik Peter