Znášanie, šitie a orez, väzba V1, všetko v jednom cykle, kapacita 2400 brožúr/hod


Znášanie, šitie a orez, väzba V1, všetko v jednom cykle, kapacita 2400 brožúr/hod