Objednávka PPU s potlačou (s čiarovým kódom)

Druh PPPU *:2-dielne
3-dielne
Spôsob vyplňovania *:Ručné (PPPU R)
Strojové (PPPU S)
Prevedenie - formát *:samostatné hárky - 1xPPPU
samostatné hárky - 3xPPPU (velkosť 12inch)
samostatné hárky A4 - 1xPPPU; Obchodný list
tabelačné 3xPPPU (24cmx12inch)
tabelačné 1xPPPU (24cmx12inch); Obchodný list
Počet kusov 1xPPPU; resp. hárkov ak sú 3xPPPU *:
 

_______________________________________________

 

Povinne predtlačené údaje PPPU:

Kód služby (K. Sl.) *:
Kód produktu *:
číslo účtu v tvare IBAN *:
Kód banky; 4 číslice *:
Kód spracovania/rozsah spracovania údajov *:
Referenčné číslo *:
 

Adresa majiteľa účtu (Adresát na PPPU):

Názov spoločnosti/fyz. osoby *:
Ulica *:
PSČ *:
Mesto *:
 

...........................................................

 

Nepovinne tlačené údaje

Konš. symbol; 4 číslice:
Variabilný symbol;
max 10 číslic:
Špecifický symbol:
Suma EUR; 8+2 čísla oddelené čiarkou (,) ak nepožadujete vyplnenie údaja predtlačou, nevypisujte:
1. riadok Správa pre adresáta; 12 znakov vrátane medzier:
2. riadok Správa pre adresáta; 12 znakov vrátane medzier:
 

_______________________________________________

 

Dodacie a fakturačné údaje:

Spôsob dopravy *:
Dodacia adresa:
Fakturačná adresa:
IČO:
DIČ:
som plátca DPH *: 
 
IČ pre DPH:
Telefón:
Fax:
Email:
Kontaktná osoba::
Príloha objednávky:

Ak už raz máte PPPU vytlačené, môžete nám poslať jeho scan.

Ak ste človek, koľko je  + *