Inšpekčná kniha dozoru

Inšpekčná kniha dozoru
 
Cena: 4,20 € bez DPH
Cena: 5,04 € s DPH
 

č. 277 - 50 listová kniha číslovaná s kópiou a perforáciou

§ 21 Inšpekčná kniha dozoru
V inšpekčnej knihe dozoru sú dva po sebe nasledujúce listy označené rovnakým poradovým číslom. Uvádza sa v nej záznam o výkone štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti. Inšpekčná kniha dozoru sa vedie v knihe s pevnou nerozoberateľnou väzbou, ktorá obsahuje tieto údaje:
a)
dátum vykonania štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti,
b)
miesto vykonania štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti,
c)
priezvisko, meno a funkčné zaradenie toho, kto štátny dozor, kontrolu alebo kontrolu činnosti vykonal,
d)
priezvisko, meno a funkčné zaradenie toho, kto bol pri výkone štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti prítomný,
e)
zistenia štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti s uvedením, čo konkrétne bolo kontrolované, porovnanie zisteného stavu s požadovaným stavom,
f)
priezviská, mená a podpisy osôb vykonávajúcich štátny dozor, kontrolu alebo kontrolu činnosti,
g)
priezviská, mená a podpisy osôb prítomných pri výkone štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti.

 

Ďalšie informácie

Druh papiera:  obyčajný papier
Formát tlačiva:  A4
Číslovanie tlačiva:  Číslované
« Späť
 

Fotogaléria - Inšpekčná kniha dozoru

 

Komentáre - Inšpekčná kniha dozoru

- Žiadne komentáre -