Plnenie cieľov ustanovených v zákone č. 79/2015 Z.z. zabezpečujeme prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky, firmou NATUR-PACK, a.s.