Profil a zameranie firmy.

Vznik našej firmy datujeme od roku 1990. Zmyslom našej činnosti bolo vybudovať a prevádzkovať tlačiareň so zabezpečením služieb pre potreby rozvíjajúceho sa podnikania v oblasti hospodárskych tlačív a publikácií. Predmetom činnosti je výroba plnofarebných tlačovín, letákov, tlač katalógov, hospodárskych a spoločenských tlačív, formulárov pre personifikáciu.

Viac ako osemnásťročná prax a skúsenosti nám umožňujú pochopiť a plne uspokojiť potreby našich zákazníkov, čo sa zákonite prejaví vo výslednom produkte. Všetky uvedené atribúty sú premietnuté do našej ponuky služieb a profesionálnej tlače farebných a obchodných tlačovín. Naša ponuka zahŕňa grafickú prípravu s vlastným osvitom filmov, tlač, knihárske spracovanie i dopravu k zákazníkom.

Súčasťou tlačiarne EkonSpo je štúdio vybavené modernou technológiou na spracovanie podkladov pre tlač.

V budove firmy EkonSpo v Žiline sa nachádza predajňa našich výrokov, predajne máme i v mestách Bratislava a Prešov.

Naše výrobky - tlačivá predávajú zmluvní predajcovia po celom Slovensku, odberatelia pri väčších odberoch majú možnosť nakupovať vo veľkoobchode.

Filozofia firmy - je naplnenie požiadaviek zakáznika v oblasti kvality, termínov a prijateľných cenových relácií.

Komunikácia s obchodnými partnermi, klientmi, zákazníkmi a verejnosťou si aj v dnešnej dobe elektronických médií vyžaduje tlačoviny na adekvátnej úrovni.

Veľkou prednosťou firmy je, že celý výrobný proces od zadania až po expedíciu prevádzame na jednom mieste, čo nám umožňuje dodržať krátke výrobné časy a plniť termíny dohodnuté so zákazníkom, často i do 24hod...Vyskúšajte a presvedčte sa.


To sú naše stroje, ktoré nám pomáhajú plniť Vaše požiadavky: