POŽIADAVKY NA DODÁVANIE PODKLADOV DO DTP ŠTÚDIA


Dokážeme spracovať podklady skoro v akejkoľvek forme. Avšak pre naozaj bezproblémové a rýchle spracovanie Vašej zákazky, Vám ponúkame zoznam nami preferovaných formátov tlačových podkladov:

Adobe Acrobat (*.pdf)
 
Corel Draw (*.cdr) text v krivkách
 
Adobe InDesing

Adobe Illustrator (*.ai, *.eps, *.pdf, *.wma)

Adobe Photoshop (*.psd, *.pdd, *.ps, *.pcd, *.tif)

 
Pracujeme v platformách PC čiastočne i MAC.
 

PRÍPRAVA PODKLADOV PRE OSVIT

Tlačiareň EkonSpo vlastní osvitový systém AGFA AccusSet 1000 Plus, s APOGEE PDF RIP Series 2 v.2.0. je schopný spracovať všetky korektne dodané dáta formátu postscript a PDF. Často nie je jednoznačne možné povedať, čo je zámer grafika, a čo je možné považovať za chybu – túto skutočnosť automatická kontrola nedokáže rozoznať. Momentálne dostupné programy majú veľa možností a umožňujú spracovávať dáta pre rôzne použitie, a preto sa často stáva, že dáta, ktoré dostávame, nie sú vhodné pre spracovanie na tlač, alebo sú vygenerované nesprávnym nastavením konverzných programov. Podobne formát PDF je veľmi rozsiahly, a používa sa na rôzne účely, a preto je veľmi dôležité mať pri jeho generovaní nastavené korektné parametre. Aby bol výsledok správny, a obe strany spokojné, je treba používať pri prenose dát medzi subjektami jednotný jazyk a pravidlá, o to viac, keď sa dáta posielajú elektronickou poštou bez doručenia vytlačených makulatúr a pomocných náhľadov a nátlačkov. Za korektnosť dát zodpovedá ich tvorca, resp. dodávateľ grafikého výstupu pre samotnú tlač, preto je potrebné, aby si vykonal kontrolu výstupných dát sám. Predíde sa tým mnohým problémom a skráti sa samotný čas na spracovanie zákazky.
 

Naše rady, ako sa vyhnúť problémom pri spracovaní grafiky pre tlač.


Skontrolujte si dôkladne, či Váš grafický návrh obsahuje všetky obrázky.
Ak používate Corel Photo Paint, prosím všetky CPT obrazové podklady previesť do formátu PSD. Je vhodné spolu s grafickým návrhom priniesť aj zdrojové súbory (.jpg, .bmp, .tiff) kvôli možným neskorším komplikáciam pri osvite.
Presvedčte sa, či všetky obrázky v grafickom návrhu sú v režime CMYK, ak nie, je potrebne vykonať konvertovanie z režimu RGB do režimu CMYK.
Texty vložené do grafiky zakrivkujte, prípadne nám dodajte fonty, ktoré ste pri tvorbe grafického návrhu použili.
Nezabudnite, že obrázky a plochy, ktoré siahajú až po okraj formátu, musia kvôli orezaniu presahovať aspoň 2mm za jeho okraj.
Ak používate pri tvorbe grafiky počítače typu Apple Macintosh, grafiku zakrivkujte a podklady nám dodajte vo formáte EPS alebo PDF
Ak sa rozhodnete návrh vygenerovať do postscriptového súboru (.ps), použite Adobe Postcript ovládač (Independent Device), ktorý je súčasťou grafického balíka od Adobe.
Doporučenie:
Predlohy potlače môžete posielať vo formáte PDF, CDR, AI, EPS, PS.
Obrázky JPG, TIF v režime CMYK.
Texty v krivkách.
Minimálne rozlíšenie 300 DPI, rozlišenie tlače je max. 150 lpi (t.j. 60lin/cm).
Súčet podielov fariebnej plochy  v CMYK priestore max 300%
Pokiaľ požadujete dodržanie vysokej kvality tlače, musíte dodať vzor farebnosti na zhodnom materiáli, prípadne certifikovaný nátlačok so simuláciou cez icc profil pre dannú technológiu tlače a druhu papiera.
Náhľadové PDF nie je možné považovať za vzor farebnosti.

 

br /